• Betüméret növelése
  • Feliratkozás a Szabd Fold Online hírcsatornára
  • Cikk nyomtatása

Folk György: India – A végletek birodalma

Szerző: Budai Horváth József
India a gyorsan fejlődő ázsiai szubkontinens nagy múltú, erős, számunkra idegen civilizációjának egyre erősödő bástyája. Az óriási országot mindeközben belső ellentmondások, széthúzó vagy a régmúltra hivatkozó erők feszítik.

akármi

Folk György nem útikönyvet írt. Többször és hosszabb időre is járt az országban, sokfelé eljutott, rengeteg emberrel találkozott – élményei mégis leginkább a tudós megfigyelő tapasztalatait adják vissza az olvasónak.
A szerző több nyelven beszél, alkotó művelője a kultúrtörténeti tudományoknak, gazdasági szakértő, tanácsadó, tanár, kurzusvezető – e sokféle minőségében jegyzi fel benyomásait. Számára India nem úti cél, hanem kihívás, ahol európai idegenként kellett megvetnie a lábát, beilleszkednie a szokásokba, tiszteletet szerezni önmagának, miközben egyetlen pillanatra sem feledkezett meg arról, hogy minél inkább feltérképezze az indiaiak mindennapjait.
Ami e kötetből világosan kitetszik: India hamarosan a világ legnagyobb lélekszámú országa lesz (csak idő kérdése, hogy népessége megelőzze Kínáét), s az ország a legjobb úton van a nagyhatalmi státusz felé is, hiszen ipari termelése gyorsan bővül, valamint katonai ereje is hatalmas, amit elsősorban nukleáris technológiája és űrtechnikája képvisel.
A tegnap még zárt, szocialista jellegű indiai hiánygazdaság már részese a globális gazdasági versenynek, s eközben az egyre inkább felduzzadó nagyvárosok új középosztálya a fogyasztás világát gyakorolja. A világgazdaság egyre inkább ki- és felhasználja India kivételes termelői és szolgáltatói potenciálját, a bérekben minden más gazdaság alá kínáló, kimeríthetetlen munkaerőforrását, információtechnológiai szolgáltató-fejlesztő központjai szellemi erejét.
Folk György kötete nem csupán azért jelentős és fontos vállalkozás, mert a múltat és a mát – a jövőre mutatva – egyszerre állítja elénk, de azért is, mert rávilágít az elodázhatatlan feladatra: bármily nagy is a tudásunk valamiről, attól még szakadatlanul fejlesztendő; sztereotípiáinkat pedig fel kell váltania a friss és egyre gyarapodó ismeretek iránti éhségünknek.
Folk György India-könyve ezt a megújulásunkat szolgálja.

Folk György: India – A végletek birodalma
HVG Kiadó, 2007
240 oldal
4200 Ft
http://hvg.hu//hvgkonyvek.aspx