• Betüméret növelése
  • Feliratkozás a Szabd Fold Online hírcsatornára
  • Cikk nyomtatása

Gallyra megy?

Szerző: Grétsy László
A címbeli kifejezés után látható kérdőjel természetesen azt sejteti, hogy az a szókapcsolat, amely mögött áll, valamilyen szempontból gyanús. Így is van, s ennek bizonyítására idézek is lapunk régi, hűséges olvasójának, dr. Bókai Bátornak alig néhány napja érkezett leveléből néhány sort.

„A Szabad Föld 25. számában a 36. oldalon többek között arról olvashatunk, hogy valamely műszaki berendezés villámcsapás következtében »akkor is gallyra mehet, ha nem a házunkba csap a villám«. Elismerem, máglyát csakugyan lehet gallyakból rakni, s a máglyatűz következtében a berendezés tönkremehet, de szerintem itt valójában nem a gallyaknak van szerepük!”

Okos, bölcs levél olvasónké, s a máglyatűzzel való szellemes érvelése, amellyel megokolja a ’vékony faág’ jelentésű gally szónak a kifejezésben való használatát, a maga nemében telitalálat. A gallyra megy kifejezésformát én is meg tudom védeni, mivel több szótárban is szerepel, pl. Parapatics Andrea Szlengszó­tárában vagy a Diáksóder című szótárban, amelyben a ’tönkretesz’ jelentésű gallyra vág kifejezésre még példamondatot is kapunk: „Az öcskös gallyra vágta a bicómat.” Ám a valóság mégiscsak az, hogy e kifejezésben nem a nyelvünkben bő négy évszázada meglevő, alighanem a szlovénból eredő s nyelvünkhöz igazított gally szó rejlik, hanem valami más. Vajon mi?

Mielőtt erre próbálok válaszolni, előbb a fontosabb szótári adatokat sorolom fel. Kiindulópontnak nem a gaj, hanem a gajdesz szó kínálkozik. Ez ’halál, pusztulás’ jelentéssel értelmező szótárunkban is megtalálható, de azonos vagy hasonló jelentéssel argó- és nyelvjárási szótárakban is, sőt ’halál, tönkremenetel’ értelemben az idegen szavak szótáraiban is. Használati formái: gajdeszre küld ’megöl, tönkretesz’, gajdeszre megy ’elpusztul’, valamint szitkozódásként: ’eridj a gajdeszba’ ’menj a pokolba!’.

Ennél a használatnál jóval gyakoribb az, amelyben a gajdesz helyét a föltehetőleg belőle rövidült gaj foglalja el. Szólásszótárainkban ilyenekre bukkanunk: gajra tesz, gajra megy, gajra vág. Jelentéseik a gaj szóhoz kapcsolt ige alapján: ’tönkretesz’, illetve ’tönkremegy’.

Hogy ez a gaj honnan ered? Biztosat nem tudunk. Szófejtő szótáraink a régi nyelvben gyakori, ’tréfás dal’ értelmű gajd szóval, valamint a ’kurjongatva énekel, danászik’ jelentésű gajdol igével kapcsolják össze, más szótárak azonban inkább a gajdesz jiddis eredetét látják valószínűbbnek.

Mindkét magyarázat elképzelhető, elfogadható. Az a harmadik azonban, amelyet írásformájával egy-két szótár s lapunk egy példája sugalmazott, jogosan volt – ha nem is gally, de – szálka olvasónk szemében.