• Betüméret növelése
  • Feliratkozás a Szabd Fold Online hírcsatornára
  • Cikk nyomtatása

Kecses kis gázlók

Szerző: Valló László
Jó néhány különleges, szép vízimadárnak adnak otthont a hazai vizes élőhelyek, közülük finom vonásaival és kecsességével kitűnik a gulipán és a gólyatöcs.

Mindkettő a gulipánfélék családjának tagja, s mint ilyen, viszonylag kis testű gázlómadár, számára főként a sekély vizű szikes tavak, nedves rétek, elöntött, belvizes területek nyújtanak életteret. Elsősorban a Duna–Tisza közén (a Kiskunságban) és a Tiszántúlon figyelhetjük meg őket, de a gulipán fel-felbukkan a Dunántúlon is. Mindkettő vékony, hosszú, pipaszárlábú gázlómadár, a sekély parti vizekben lépegetve keresi a táplálékát, ami jellemzően rovarokból, lárvákból, apróbb rákokból áll. Míg a gulipán a végén kiszélesedő, hosszú csőrével kaszálva szűri ki a vízből a táplálékot, addig a gólyatöcs a hosszú, vékony, halcsontszerűen hajlékony csőrével csap le és emeli ki a zsákmányt. Mindkét szárnyas vízi vadászunk vonuló: részint Afrikában, részint a mediterrán térségben, részint pedig Dél-Ázsiában telelnek, s márciustól októberig a mi madaraink.

A gulipán a szikes tavak szigetein, sziklapadkáin fészkel (fészke legtöbbször egyszerű talajmélyedés), fészekalja 4 tojásból áll, a fiókák fészekhagyók. A gólyatöcs – amelyre a fehér gólya kicsinyített másaként tekinthetünk – a sekély vizű területek szigetein költ, a fészekalja szintén négy tojásból áll, a fiókák azonban nem fészekhagyók. Mindkét vízimadarunk csak egyszer költ évente. A gulipán hímje és nősténye között nincs lényegi különbség, ám a gólyatöcs nászruhás hímjeinek szárnya fényes fekete színt ölt, a tojóé mindvégig fénytelen, barnásfekete marad.

A gulipán és a gólyatöcs hazai fészkelőállománya 100 és 1000 költőpár között ingadozik. Mindkét faj sérülékeny, így nem véletlen, hogy természetvédelmi értékük 250 ezer forint. A vizes élőhelyek, azon belül is a szikes tavak eredeti formáinak helyreállításával remény nyílik rá, hogy növekszik a sikeres költések száma, s mindkét gázlómadár hazai állománya gyarapodik.

Címkék: Állatvilág